Privacyverklaring en voorwaarden.

Om u goed van dienst te kunnen zijn en voor het goed laten verlopen van cursussen en bijbehorende administratie verwerkt “In je element” persoonsgegevens van u. “In je element” neemt de privacy van deze persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig met de verstrekte gegevens om. De gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van genoemde wet heeft “In je element” het recht en de wettelijke grondslag om persoonlijke en medische gegevens te verwerken.

 

“In je element” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten van “In je element” en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hetzij schriftelijk hetzij mondeling.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zowel op papier als digitaal worden verwerkt:

- naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres op deelnemerslijsten, telefoonlijsten.

- naam op absentielijsten.

- naam en e-mailadres op e-mail lijsten.

- naam, adres telefoonnr, telefoonnr i.g.v. nood en medische achtergrondinformatie op vragenlijst gezondheid.                    

- naam, adres en telefoonnr i.v.m. mijn administratie met daarin informatie over verstrekte en betaalde rekeningen.

- bankafschriften en papieren voor de belastingen met gegevens van betaling.

- toestemmingsverklaring t.b.v. de privacywet.

 

Deze gegevens zijn uitsluitend voor de organisatie en administratie rond het lesgeven. Er word een telefoonlijst opgesteld en uitgedeeld voor het doorbellen in geval van het uitvallen van een les.

Eventueel gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid kunnen mondeling gedeeld worden met een vervangende docent wanneer dit in het belang van de begeleiding is. In geval van langdurige vervanging van de lessen worden gegevens als naam, adres en telefoonnummer en medische achtergrondinformatie gedeeld met de waarnemer/neemster.

 

De door U verstrekte medische gegevens worden alleen  gebruikt voor het beter afstemmen van de lessen op de diverse deelnemers en op het adequaat kunnen reageren i.g.v. calamiteiten.

 

“In je element” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

 

De gegevens worden na het stoppen van deelname nog 5 jaar bewaard. Tenzij er een verzoek tot verwijdering van deze gegevens word ingediend.

 

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van de genoemde gegevens in te trekken waarna wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van uw toestemming voor deze intrekking. U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.  U heeft het recht om vergeten te worden ofwel op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u het recht op het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht  van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens indienen via de hieronder genoemde contactmogelijkheden. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw verzoek.

 

Deelnemers van cursussen van “in je element” zijn door hun deelname verplicht om gegevens als naam, adres en telefoonnummer door te geven. Men kan bezwaar maken tegen het vermelden van deze gegevens op een telefooncirkel voor het doorbellen van ziekte of afwezigheid van de cursusleidster. U kunt weigeren om medische gegevens te verstrekken.

 

Jaarlijks zullen uw persoonsgegevens  door “in je element” op juistheid gecontroleerd worden.

 

“In je element” behoudt zich het recht om te allen tijde het privacy beleid te wijzigen. Bekijk het privacy beleid regelmatig voor updates.

 

“In je element” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Het word op prijs gesteld als u dit ook meld bij “In je element” dan kan er direct actie ondernomen worden.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en het privacy beleid dan kunt u contact opnemen via hieronder genoemde contactmogelijkheden.

 

Ursula Bouwmeester van “In je element” is als “functionaris voor de gegevensverwerking” verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres: Oud-Veldzichtlaan 11, 7322 HT Apeldoorn

Telefoonnummer: 055-5217617

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voorwaarden
deelname en betaling.


Deelname aan de cursussen loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni en van september tot en met december. De betalingsverplichting loopt gelijk met de start van de cursus periode. Op de rekening staat de geldende betalingstermijn. In overleg is het eventueel in bepaalde omstandigheden mogelijk een kortere termijn af te spreken, er is dan echter geen garantie op een plek bij eventuele hernieuwde deelname.

Als je je af wilt melden voor een nieuwe periode doe dat dan een maand van te voren, dus of voor 1 december, voor 1 maart of voor 1 augustus.

Als je in de periode zelf onverwachts langdurig ziek word kun je vanaf 4 weken restitutie ontvangen van het resterende cursusgeld. Bij ziekte langer dan 4 weken dient overleg plaats te vinden over het wel of niet voortzetten van deelname, m.n. in het geval van het bestaan van een wachtlijst. Neem je na de 4 weken of minder weer deel aan de lessen dan volgt geen restitutie van het cursusgeld.

Lessen die gemist zijn door ziekte of vakantie kunnen, zo mogelijk en in overleg, op een van de andere dagen/locaties ingehaald worden. Deze gemiste lessen kunnen niet in mindering gebracht worden op de volgende betaal/les periode. Wel mogen de gemiste lessen nog in de (direct) daarop volgende periode op andere locaties/dagen ingehaald worden.

Als je vanwege een lange vakantie opzegt voor een volgende periode, is er geen garantie op een deelname plek, indien er een wachtlijst is voor de betreffende groep.

Lessen die uitvallen door ziekte of andere omstandigheden van de docent worden verrekend bij een volgende betaal periode of gerestitueerd.

Om u goed van dienst te kunnen zijn en voor het goed laten verlopen van cursussen en bijbehorende administratie verwerkt “In je element” persoonsgegevens van u.

“In je element” neemt de privacy van deze persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig met de verstrekte gegevens om. De gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van genoemde wet heeft “In je element” het recht en de wettelijke grondslag om persoonlijke en medische gegevens te verwerken.

 

“In je element” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten van “In je element” en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hetzij schriftelijk hetzij mondeling.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zowel op papier als digitaal worden verwerkt:

- naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres op deelnemerslijsten, telefoonlijsten.

- naam op absentielijsten.

- naam en e-mailadres op e-mail lijsten.

- naam, adres telefoonnr, telefoonnr i.g.v. nood en medische achtergrondinformatie op vragenlijst gezondheid.                    

- naam, adres en telefoonnr i.v.m. mijn administratie met daarin informatie over verstrekte en betaalde rekeningen.

- bankafschriften en papieren voor de belastingen met gegevens van betaling.

- toestemmingsverklaring t.b.v. de privacywet.

 

Deze gegevens zijn uitsluitend voor de organisatie en administratie rond het lesgeven. Er word een telefoonlijst opgesteld en uitgedeeld voor het doorbellen in geval van het uitvallen van een les.

Eventueel gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid kunnen mondeling gedeeld worden met een vervangende docent wanneer dit in het belang van de begeleiding is.

In geval van langdurige vervanging van de lessen worden gegevens als naam, adres en telefoonnummer en medische achtergrondinformatie gedeeld met de waarnemer/neemster.

 

De door U verstrekte medische gegevens worden alleen  gebruikt voor het beter afstemmen van de lessen op de diverse deelnemers en op het adequaat kunnen reageren i.g.v. calamiteiten.

 

“In je element” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

 

De gegevens worden na het stoppen van deelname nog 5 jaar bewaard. Tenzij er een verzoek tot verwijdering van deze gegevens word ingediend.

 

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van de genoemde gegevens in te trekken waarna wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van uw toestemming voor deze intrekking.

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.  U heeft het recht om vergeten te worden ofwel op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u het recht op het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht  van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens indienen via de hieronder genoemde contactmogelijkheden. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw verzoek.

 

Deelnemers van cursussen van “in je element” zijn door hun deelname verplicht om gegevens als naam, adres en telefoonnummer door te geven. Men kan bezwaar maken tegen het vermelden van deze gegevens op een telefooncirkel voor het doorbellen van ziekte of afwezigheid van de cursusleidster. U kunt weigeren om medische gegevens te verstrekken.

 

Jaarlijks zullen uw persoonsgegevens  door “in je element” op juistheid gecontroleerd worden.

 

“In je element” behoudt zich het recht om te allen tijde het privacy beleid te wijzigen. Bekijk het privacy beleid regelmatig voor updates.

 

“In je element” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoosngegevens/tip-ons

Het word op prijs gesteld als u dit ook meld bij “In je element” dan kan er direct actie ondernomen worden.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en het privacy beleid dan kunt u contact opnemen via hieronder genoemde contactmogelijkheden.

 

Ursula Bouwmeester van “In je element” is als “functionaris voor de gegevensverwerking” verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres: Oud-Veldzichtlaan 11, 7322 HT Apeldoorn

Telefoonnummer: 055-5217617

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.